Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งแก้ไขเอกสารแนบในหนัง แจ้งแก้ไขเอกสารแนบในหนังสือ เลขที่ สปสช.5.42/ว.0338 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เรื่องแจ้งเงื่อนไขการบันทึกเรียกเก็บค่าบริการกรณีผู้ป่วยนอก ในโปรแกรม OP BKK Claim เพิ่มเติม  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ,ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น           
           โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13   กรุงเทพมหานคร   แจ้งแก้ไขเอกสารแนบในหนังสือ เลขที่ สปสช.5.42/ว.0338  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  รายละเอียดดังหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.