Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สปสช. ร่วมกับ สอวพ. จัดอบรม เรื่อง การตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ตามแนวทางการรักษาระดับชาติ  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช. ร่วมกับ สอวพ. จัดอบรม เรื่อง การตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ตามแนวทางการรักษาระดับชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2557  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สปสช. ขอเชิญโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยวัณโรค เข้าอบรม ดังนี้
1.        แพทย์                                จำนวน  1 คน
2.        ผู้ประสานงานเอดส์        จำนวน  1คน


โดยลงทะเบียนที่ http://bkk.nhso.go.th  สำหรับหน่วยบริการ   ระบบลงทะเบียนสิทธิ์   Meeting System ภายใน 3ก.ย. 57


สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณมนัสนีย์ 02-142-1013

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.