Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้ส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล (OP Individual Record)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  หน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรุงเทพมหานคร


               สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม ขอให้ส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคล (OP Individual Record) 


รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ 


 


 


กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ,บริหารกองทุน


02-142-0992    นายสถาปัตย์ เสียงหวาน


 02-1420-0951  นางสาวภัทรภร  กาญจโนภาส

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.