Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) การจ่ายชดเชยค่ายาตามอัตราราคากลางที่กำหนด  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการหน่วยบริการ , ผู้อำนวยการสำนักอนามัย , ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


          การจ่ายชดเชยค่ายาตามอัตราราคากลางที่กำหนด  (รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ)


 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.