Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือหน่วยบริการกรอกแบบประเมินความพิงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรม/ระบบ ของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  หน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรุงเทพมหานคร


ขอความร่วมมือหน่วยบริการ กรอกแบบประเมินความพิงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรม/ระบบ ของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานคร


ได้ที่ http://bkk5.nhso.go.th/bkksurvey/QuestionFrom_External.jsp 


ภายในวันที่ 8 กันยายน 2557


ขอบคุณครับ

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.