Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  คู่มือบริหารจัดการงบประมาณตามผลลัพธ์โครงการ (QOF) (บริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล


        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. ได้ส่งผลการจัดสรรงบประมาณฯ ให้ที่หน่วยบริการ ในการนี้ สำนักงานฯ ได้ขึ้น


คู่มือบริหารจัดการงบประมาณตามผลลัพธ์โครงการ (QOF) เพื่อให้หน่วยบริการทราบเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะ


และข้อสงสัยในแต่ละเกณฑ์ สอบถามได้ที่ คุณพรนาวี  ทิมเกิด  02-142-1012


       ขอบคุณค่ะ


 


 


นางสุนิษา  มากท้วม


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม.


02-142-0935


 


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.