Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งรายงานผลงานการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อจัดสรรจ่ายตาม Workload ปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 2  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน       ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข,ผู้ประกอบสถานพยาบาล,
                ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
   โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง

                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13   กรุงเทพมหานคร   ขอแจ้งรายงานผลงานการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เพื่อจัดสรรจ่ายตาม Workload ปีงบประมาณ 2557   งวดที่  2  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 
 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานสร้างเสริมสุขสุขภาพและป้องกันโรค 

 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.