Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) เรื่อง บัญชีราคาเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอก กรณีส่งต่อ/ผู้พิการ/อุบัติเหตุฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม ขอแจ้งรายละเอียด เรื่อง บัญชีราคาเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอก กรณีส่งต่อ/ผู้พิการ/อุบัติเหตุฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


ผู้รับผิดชอบ     ภญ.สุภานัน  อินแผลง


โทร.    02-142-0952

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.