Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกนักสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557  
เนี้อหาข่าว 
  ตามหนังสือที่ สธ. 0203/21516 ลงวันที่ 29 ส.ค. 57   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่องสรรหาและเสนอชื่อผู้สมัคร นักสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้เสนอชื่อรับรางวัล ระหว่างวันที่  1 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2557 ทั้งนี้รายละเอียด ตามเอกสารแนบ หรือประสานตรงได้ที่ สถาบันพระบรมราชชนก

โทร. 02-590-1946
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.