Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  รายชื่อหน่วยทางห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ที่ผ่านการตรวจประเมิน  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่มีบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ


          ด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ภายในหน่วยบริการของตนเอง


          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งรายชื่อหน่วยทางห้องปฏิบัติการด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ที่ผ่านการตรวจประเมิน  โดยจะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ)


          ขอบคุณค่ะ


 


ผู้ประสานงาน


พรนาวี  ทิมเกิด , สุนิษา มากท้วม


02- 142-1012


02-142-0935

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.