Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร... ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น และสถานบริการทุกท่าน
  


    ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ติดต่อผ่านโทรศัพย์มือถือเจ้าหน้าที่โดยตรง..


    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.