Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ  
เนี้อหาข่าว 
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง การขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนเพื่อคัดเลือกกันเอง เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ พ.ศ.2557  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.