Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งรายการยาบัญชี จ2 ที่กำหนดเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง แจ้งรายการยาบัญชี จ2 ที่กำหนดเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัย , ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ,ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุกแห่ง
 ด้วย คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติให้เพิ่มเติมรายการยา และปรับเปลี่ยนข้อบ่งใช้ตามที่บัญชียาหลักกำหนดเป็นสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งรายการยาบัญชี จ2 ที่กำหนดเป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และชดเชยเป็นยา โดยเบิกตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด


รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภญ.จิราทิพย์  ตั้งสิริวรกานต์
โทร 02-1420956

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.