Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง สำหรับคนพิการทางการได้ยิน ปีงบประมาณ 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในโครงการหลักประกันสุขภพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร  และ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร     


          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม ขอแจ้ง ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง สำหรับคนพิการทางการได้ยิน ปีงบประมาณ 2558


รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวกรรณิกา  คงคัมภีร์


02-142-0953


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.