Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน และศูนย์บริการสาธารณสุข  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน และศูนย์บริการสาธารณสุข     รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ


รุ่นที่   1   วันที่     30  ตุลาคม 2557  (เฉพาะคลินิกเดี่ยว)


รุ่นที่    2  วันที่     31 ตุลาคม  2557  (เฉพาะคลินิกเครือ , สำนักอนามัย , ศบส ทุกแห่ง และ สถานีกาชาดที่ 2)


รุ่นที่   3   วันที่     3 พฤศจิกายน  2557  (เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน)  


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.