Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  หัวข้อข่าว เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายในโปรแกรม e-Claim ในการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนฯปีงบประมาณ 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

มีแก้ไขจากวันที่บรรยายนะคะ เนื่องจากมีเพิ่มในส่วน REP ที่เกี่ยวกับข้อมูลยามะเร็งค่ะ


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.