Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  กำหนดวันลงนามในสัญญาให้บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 (ด่วนที่สุด)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้ประกอบกิจการ หน่วยบริการประจำ/รับส่งต่อ (ภาคเอกชน) ทุกแห่ง


            ขอให้หน่วยบริการเข้ามาลงนามสัญญา ปีงบประมาณ 58  รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.