Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ชี้แจงเรื่องกำหนดการส่งข้อมูลกรณีผู้ป่วยนอก (OP) ในโปรแกรม OP BKK Claim ปีงบประมาณ 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

 


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น และ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง 


           สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13   กรุงเทพมหานคร   ขอชี้แจงเรื่องกำหนดการส่งข้อมูลกรณีผู้ป่วยนอก (OP)  ในโปรแกรม OP BKK Claim ปีงบประมาณ 2558


รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


กลุ่มงานบริหารกองทุน


02-142-0954


นางสาสนภาลัย  มากบ้านดอน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.