Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชน  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กำหนดการจัดประชุม ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องน้ำเอก ชั้น 4             โรงแรมเอบีน่า เฮ้าท์ ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จึงใคร่ขอเชิญหน่วยบริการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง     แห่งละ 1 คน  ลงทะเบียนผ่านระบบ Meeting System ผ่านทาง http://bkk.nhso.go.th/สำหรับหน่วยบริการ--->ระบบลงทะเบียนสิทธิ์---->Meeting System  ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557  รายละเอียดดังนี้
 
 1. เฉพาะโรงพยาบาลเอกชน
 2. คลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง
 3. เฉพาะ ศบส.16 และ ศบส.29รายละเอียดดังนี้


กลุ่มงานบรหารกองทุน


นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน02-142-0954 
 

  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.