Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบตอบรับเข้าร่วมดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพฯ(QOF)ปี2558 สำหรับหน่วยบริการประจำนอกโรงพยาบาลที่สมัครใจ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพฯ(QOF)ปี2558 ตัวชี้วัดที่กำหนดให้เป็นการสมัครใจ


เรียน  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร


          ตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(Quality and Outcome Framework : QOF) ปีงบประมาณ 2558 มีตัวชี้วัดจำนวน 4 ตัว ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยบริการประจำนอกโรงพยาบาล ที่มีความสมัครใจ สำนักงานฯจึงของให้หน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวที่สนใจส่งแบบตอบรับฯ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2558 รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ (งานปฐมภูมิ)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.