Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุม และคู่มือชี้แจงเกณฑ์คุณภาพฯ QOF ปี 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง  เอกสารประกอบการประชุม และคู่มือชี้แจงเกณฑ์คุณภาพฯ QOF ปี 2558


เรียน  ผู้อำนวยการ ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร


          ตามที่สำนักงานฯ ได้เชิญประชุมชี้แจง“การบริหารจัดการงบตามเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2558”  เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทาง รายละเอียดการบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าว ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา  ทางสำนักงานฯได้วางเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.