Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง แจ้งทำการ ResetYear (โปรแกรม HospitalOS)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น และศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ กทม.


       แจ้งให้หน่วยบริการทำการ Reset Year โปรแกรม HospitalOS ประจำปี 2559
โดยให้ทุกหน่วยเริ่มดำเนินการ Reset Year ในวันที่ 1 มกราคม 2559 (หรือวันเปิดทำการวันแรกของปีใหม่)
ก่อนการ visit คนไข้คนแรกของปี 2559 รายละเอียดตามคู่มือ ที่แนบมาให้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการทำการ Reset Year ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ทีม HospitalOS
 
02-1421025-28

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.