Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบและปรับอายุที่เริ่มให้วัคซีน  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


          เพื่อให้การบริการวัคซีนเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกระทรวงสาธารณะสุข  เรื่องการปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบและปรับอายุที่เริ่มให้วัคซีน


สปสช.เขต 13 กทม.ขอให้หน่วยบริการ/สถานบริการปรับเปลี่ยนการให้บริการวัคซีน (ตามรายละเอียดดังแนบ)


 


ขอบคุณค่ะ


 


รคส พรนาวี  ทิมเกิด


02-142-1012

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.