Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แก้ไข คู่มือการบริหารจัดการงบตามกณฑ์คุณภาพฯ QOF ปี 2558 (08/01/58) และสรุปข้อคำถาม  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง  แก้ไข คู่มือการบริหารจัดการงบตามกณฑ์คุณภาพฯ QOF ปี 2558 (08/01/58) และสรุปข้อคำถาม


เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน


          ตามที่ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการงบตามกณฑ์คุณภาพฯ QOF ปี 2558  ไปแล้ว เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2558 ณโรงแรม ทีเค พาเลส  และในการประชุมดังกล่าว ได้มีข้อคำถามเกี่ยวกับการดำเนินตัวชี้วัดมากมาย สำนักงานฯจึงได้รวบรวมสรุปข้อคำถาม และได้มีการแก้ไข คู่มือการบริหารจัดการงบตามกณฑ์คุณภาพฯ QOF ปี 2558 บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อคำถาม  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดตามคู่มือ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.