Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญเข้าร่วมรับการอบรม เรื่องแนวทางการให้รหัสโรค/รหัสหัตถการ ประจำปี 2558 (หน่วยบริการทุกแห่ง)  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยบริการ
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานฯได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ในการให้รหัสโรค/รหัสหัตถการของหน่วยบริการด้วยนั้น


เพื่อให้หน่วยบริการทุกแห่งที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติมีทักษะการให้รหัสโรคได้อย่างถูกต้องตามแนวทางมาตรฐาน
ในการให้รหัสโรค/รหัสหัตถการ มีคู่มือที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร  จึงขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้รหัสโรค (coder) ในปีงบประมาณ 2558
ได้แก่ แพทย์หรือบุคลากรที่ให้รหัสโรค(coder) ของหน่วยบริการ  รายละเอียดดังนี้


วันที่  29  มกราคม  2558  : โรงพยาบาลรัฐ  โรงพยาบาลเอกชน  (จำนวน 2 ท่าน)
วันที่  30  มกราคม  2558  : ศบส. (จำนวน 2 ท่าน)  , คลินิกชุมชนอบอุ่น (จำนวน 1 ท่าน)


กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมรับการอบรมได้ที่
http://bkk.nhso.go.th /สำหรับหน่วยบริการ -----> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ ----> Meeting System
หรือ email : suwada.s@nhso.go.th ภายในวันที่  23 มกราคม 2558 


ปล.ในงาน แจกหนังสือคู่มือ ICD-10-TM vol.1&2  และ ICD-10-TM:Health intervention vol.3   พร้อมกระเป๋าใส่เอกสารให้ทุกหน่วยบริการค่ะ


ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทร.  02 142 0957
เบอร์มือถือ 089 115 2101

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.