Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งเพิ่มเติมแผนการบริหารทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเสื่อม)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานคร


เรื่อง   แจ้งเพิ่มเติมแผนการบริหารทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558 (ค่าเสื่อม)


              รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


 


 


       

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.