Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สำนักหลักประกันระหว่างประเทศ ขอเผยแพร่ บทความยกย่องหลักประกันสุขภาพไทย โดย นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอประชาสัมพันธ์บทความยกย่องหลักประกันสุขภาพไทย ของสำนักหลักประกันระหว่างประเทศ 
โดย ศาสตรจารย์ อมรรตยะ เสน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล  เรื่อง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ฝันที่สามารถจ่ายได้
(Universal healthcare: the affordable dream) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ Theguardian  ซึ่งเป็นนสพ.ชั้นนำของประเทศอังกฤษ
ยกย่องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค
ว่า เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า
ไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศร่ำรวย ก็สามารถทำให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้


รายละเอียดตาม Link ค่ะ  http://www.hfocus.org/content/2015/01/9058  และ 


http://www.theguardian.com/society/2015/jan/06/-sp-universal-healthcare-the-affordable-dream-amartya-sen    


ขอบคุณค่ะ 


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.