Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง ยกเลิกการปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบและปรับอายุที่เริ่มให้วัคซีน  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร

ตามหนังสือสปสช.ที่อ้างถึง  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งกำหนดการปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบและปรับอายุที่เริ่มให้วัคซีนนั้น เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขขอให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อตายเป็นเชื้ออ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA ๑๔-๑๔-๒ เฉพาะในเขตพื้นที่นำร่อง

 ในการนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร จึงขอยกเลิกการปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อตายเป็นเชื้ออ่อนฤทธิ์สายพันธุ์ SA ๑๔-๑๔-๒ ของเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่ขอปรับอายุการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบชนิดเชื้อตายตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามตารางดังแนบ


รคส  พรนาวี  ทิมเกิด


02-142-1012 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.