Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เพิ่มเติมเอกสารแนบ(กำหนดการอบร หัวข้อการบรรยาย, รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วม) การประชุมการให้รหัสโรคในวันที่ 29และ30 มกราคม 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เพิ่มเติมรายละเอียด(ไฟล์แนบ)เกี่ยวกับการประชุมการให้รหัสโรคในวันที่ 29และ30 มกราคม 2558
(ตามที่ได้ลงประชาสัมพันธ์วันที่ 13 มกราคม 2558)


ไฟล์แนบ เพิ่มเติม
- หนังสือเชิญประชุม
- กำหนดการและหัวข้อการบรรยาย
- รายชื่อหน่วยที่เข้าร่วมประชุม
หมายเหตุ  หน่วยบริการที่ไม่สามารถเข้า meeting system ได้ให้ประสานขอ รหัสผ่านจาก คุณแบงค์ (ไอที) เบอร์ 02 142 1021
หรือส่งรายชื่อที่ email: suwada.s @nhso.go.th


ความเดิม....
เพื่อให้หน่วยบริการทุกแห่งที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติมีทักษะการให้รหัสโรคได้อย่างถูกต้องตามแนวทางมาตรฐาน
ในการให้รหัสโรค/รหัสหัตถการ มีคู่มือที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร  จึงขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้รหัสโรค (coder) ในปีงบประมาณ 2558
ได้แก่ แพทย์หรือบุคลากรที่ให้รหัสโรค(coder) ของหน่วยบริการ  รายละเอียดดังนี้


วันที่  29  มกราคม  2558  : โรงพยาบาลรัฐ  โรงพยาบาลเอกชน  (หน่วยบริการละ  2 ท่าน)
วันที่  30  มกราคม  2558  : ศบส. (จำนวน 2 ท่าน)  , คลินิกชุมชนอบอุ่น (หน่วยบริการละ 1 ท่าน)


กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมรับการอบรมได้ที่
http://bkk.nhso.go.th /สำหรับหน่วยบริการ -----> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ ----> Meeting System
หรือ email : suwada.s@nhso.go.th ภายในวันที่  23 มกราคม 2558 


ปล.ในงาน แจกหนังสือคู่มือ ICD-10-TM vol.1&2  และ ICD-10-TM:Health intervention vol.3   พร้อมกระเป๋าใส่เอกสารให้ทุกหน่วยบริการค่ะ


ติดต่อสอบถาม
สุวดา  แสงงาม
เบอร์โทร.  02 142 0957
เบอร์มือถือ 089 115 2101

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.