Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการเขียนแผนบริการจัดการงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (เงินค่าเสื่อม ) ปีงบประมาณ 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร


            แจ้งการเขียนแผนบริการจัดการงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (เงินค่าเสื่อม ) ปีงบประมาณ 2558  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.