Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งขยายเวลาการส่งข้อมูลและอุทธรณ์/แก้ไขข้อมูลผู้ป่วยนอก (OP) ในโปรแกรม OP BKK Claim ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้อำนวยการสำนักอนามัย และ ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร  ขอแจ้งขยายเวลาการส่งข้อมูล  และการอุทธรณ์/แก้ไขข้อมูลผู้ป่วยนอก  (OP)  ในโปรแกรม  OP  BKK  Claim  ปีงบประมาณ   2557  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.