Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง "การใช้งบบริหารทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนในการกำจัดปลวก"  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการ และ ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในกรุงเทพมหานคร


             สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอชี้แจง เรื่อง "การใช้งบบริหารทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนในการกำจัดปลวก"   รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.