Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การจ่ายชดเชยค่าบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ปีงบประมาณ 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,ผู้อำนวยการสำนักอนามัยในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานคร


                     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เขต   ๑๓  กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งการจ่ายชดเชยค่าบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง
สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติม)  รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ


 


 


 


 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.