Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งรายชื่อหน่วยบริการประจำนอกโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมดำเนินงาน QOF ตามตัวชี้วัดที่ 4.1 ,4.3 และ 4.9  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง


         ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ส่งแบบตอบรับร่วมดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพฯ(Quality and Outcome Framework: QOF) ตัวชี้วัดที่กำหนดให้เป็นการสมัครใจ ปีงบประมาณ 2558  ให้กับหน่วยบริการและให้แจ้งตองรับโดยส่งเอกสารให้สำนักงานฯภายในวันที่ 5 มกราคม 2558 นั้น
         บัดนี้ สำนักงานฯได้สรุปข้อมูลการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพฯ (Quality and Outcome Framework: QOF) ปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยบริการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามไฟล์แนบ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ผู้รับผิอดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ภญ.จิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์ โทร 02-1420956
ตัวชี้วัดที่ 4.3,4.9 นางบุญส่ง ชีวเรืองโรจน์ และนส.กิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม โทร 02-1420967

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.