Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่องการใช้เลขที่อ้างอิงของใบแจ้งหนี้ (Invoice) ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ผ่านโปรแกรม OP BKK Claim(เฉพาะ รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13  กรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่องการใช้เลขที่อ้างอิงของใบแจ้งหนี้ (Invoice) ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก  ผ่านโปรแกรม OP BKK Claim  ในวันศุกร์ที่  27  มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 13.00 น.    ห้องประชุมราชเทวี 1 ชั้น  3 โรงแรมเอเชีย  ถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี ทางเข้าที่ 3) และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System ผ่านทาง  http://bkk.nhso.go.th/ สำหรับหน่วยบริการ ----->ระบบลงทะเบียนสิทธิ์      ----> Meeting  System ภายในวันพุธที่  25 มีนาคม 2558   รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ

   (เฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาล และ โรงพยาบาลเอกชน)


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน


นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน


02-142-0954


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.