Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้ปรับแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล


       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงทพมหานคร ขอให้ปรับแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558  (รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ)กลุ่มงานบริหารกองทุนนางสาวณัฐฌา   สัมมาคาม   02-1420963

 นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน  02-1420954

  


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.