Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แนวทางการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและคลินิกชุมชนอบอุ่น/ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข


          ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายการจัดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ นั้น


          ในการนี้ สปสช. เขต กทม. จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ  2558


(ตามเอกสารแนบ) เพื่อให้หน่วยบริการเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนำไปใช้อ้างอิงในการดำเนินงานบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานฯ กำหนด


         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป


ขอบคุณค่ะ


 


พรนาวี  ทิมเกิด


สปสช.เขต กทม

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.