Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารแนะนำและแบบคัดกรองไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผอ. โรงพยาบาล , ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและคลินิกชุมขนอบอุ่น


                 เอกสารแนะนำวัคซีน และแบบสอบถามผู้มารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2558


สปสช.เขต 13 กทม. ได้ประสานขอให้กรมควบคุมโรค นำส่งเอกสารให้บริการแล้ว


                  ทั้งนี้  หากยังไม่ได้รับขอให้ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.