Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุมทบทวนแนวทางปฏิบัติตามสัญญาฯและชี้แจงการตรวจประเมินวันที่ 9 เมษายน 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

ด้วย สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมทบทวนแนวทางปฏิบัติตามสัญญาฯและชี้แจงการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนประจำปีในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา ชั้น 3  โรงแรมทีเคพาเลซ
ในการนี้ สำนักงานฯ ได้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวกิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม
โทร 02 - 1420967

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.