Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการปิดงบประมาณกองทุนผู้ป่วยนอก (OP) ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน       ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย  และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


              กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


            


           สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13 กรุงเทพมหานคร  จะดำเนินการปิดงบประมาณกองทุนผู้ป่วยนอก  OP                         ปีงบประมาณ 2557  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


 


 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน
02-142-0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.