Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การบันทึกเรียกเก็บค่ารถพยาบาลผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉินต่างบัตร (OPAE) ในโปรแกรม OP BKK Claim  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


              สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13  กรุงเทพมหานคร  ขอแจ้งปรับการบันทึกเรียกเก็บค่ารถพยาบาลผู้ป่วยนอก  กรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉินต่างบัตร (OPAE)  (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.