Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  VDO การประชุมทบทวนแนวทางปฏิบัติตามสัญญาฯและชี้แจงการตรวจประเมิน วันที่ 9 เมษายน 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

ด้วย สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมทบทวนแนวทางปฏิบัติตามสัญญาฯและชี้แจงการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา ชั้น 3 โรงแรมทีเค พาเลซ
 ในการนี้ สำนักงานฯ ได้จัดทำ VDO การประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งประชาสัมพันธ์LINK
https://www.youtube.com/watch?v=zsv6PGQiQJQติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม
โทร 02 - 1420967

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.