Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือแจ้งวันปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพด้วยบัตรประจำตัวแบบอเนกประสงค์(Smart Card)  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอความร่วมมือแจ้งวันปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพด้วยบัตรประจำตัวแบบอเนกประสงค์(Smart Card) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ผู้ประสานงาน คุณเศรษฐญา  ม่วงศิริ  02 142 1005 และคุณพลาภรณ์ เชื้อเพ็ง 02 142 1004

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.