Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งรายชื่อหน่วยบริการแพทย์แผนไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับแก้ไข)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


 


           ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่สปสช 5.42/ว085 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแก้ไขเอกสารแนบ " รายชื่อและที่อยู่หน่วยบริการแพทย์แผนไทย ในกรุงเทพมหานคร ปีงบ 2558"  จำนวน 25 แห่ง รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.