Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและการเบิกจ่ายงบสนับสนุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2558  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


           สำนักงานฯ ขอให้ท่านตรวจสอบคุณสมบัติและการเบิกจ่ายงบสนับสนุน


เบื้องต้น ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


 


                                                  ขอบคุณ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.