Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ด่วนที่สุด - การกรอกหนังสือขอยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาโครงการทีมหมอครอบครัว  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการคลินิกเอกชนทุกแห่ง


          เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการทีมหมอครอบครัว FCT ของคลินิกจะต้องมีการวางหลักประกันสัญญา หรือ คลินิกใดจะขอยกเว้นหลักประกันสัญญา ให้กรอกแบบฟอร์มขอยกเว้นหลักประกันสัญญาและใส่วงเงิน ๕๐.๐๐๐บาท ในหนังสือขอยกเว้นด้วย  และนำตราประทับของบริษัทมาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัและให้การเบิกจ่ายเงินรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


                                         ขอแสดงความนับถือ


                                            งานกฎหมาย


                                         โทร.02-142-0976

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.