Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งชลอการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินโครงการทีมหมอครอบครัว (FCT)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการทีมหมอครอบครัว (FCT)


 


ตามที่ท่านได้ลงนามในสัญญาโครงการทีมหมอครอบครัว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  ไปแล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้ทางสำนักงานอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินงานของโครงการดังกล่าวอยู่ จึงขอให้ท่านชลอการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวไปก่อน เมื่อทางสำนักงานทำการตรวจสอบพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานจะขึ้นข่าวแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
                                                                                                                                         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                                                                                               งานกฎหมาย
                                                                                                                                             02-142-0976

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.