Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลยา (DRUG CATALOGUE) และแนวทางการบันทึกรหัสยา มาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology – TMT)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร


             สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร   ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลยา (DRUG CATALOGUE) และแนวทางการบันทึกรหัสยา ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30น.- 16.30 น. ณ  ห้องน้ำเอก ชั้น4 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   (เฉพาะหน่วยบริการที่รายชื่อตามเอกสารแนบ)   รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


ขอบคุณคะ


กลุ่มงานบริหารกองทุน 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.