Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการจัดสรรโรงเรียนเป้าหมายสำหรับหน่วยบริการด้านทันตกรรมเชิงรุกและการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน (อนามัยโรงเรียน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน หน่วยบริการ/สถานพยาบาล ร่วมให้บริการด้านทันตกรรมเชิงรุกในโรงเรียน
 และด้านงานอนามัยโรงเรียน ,ผู้บริหารโรงเรียน/ สถานศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 แจ้งการจัดสรรโรงเรียนเป้าหมายสำหรับหน่วยบริการด้านทันตกรรมเชิงรุก
และการบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน (อนามัยโรงเรียน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และแจ้งแนวทางการดำเนินงานบริการส่งเสริมป้องกันในโรงเรียน (สำหรับโรงเรียน)(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
 
    กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
     โทร  ๐๒๑๔๒ ๐๙๗๑
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.