Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรียน ผู้ประกอบกิจการคลินิกเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทีมหมอครอบครัว (FCT)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการคลินิกเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทีมหมอครอบครัว (FCT)
   ขอแจ้งแบบหนังสือแสดงความจำนงและแนวทางการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงเงื่อนไขการจ่ายเงิน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. จะเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้นไว้ให้ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
รายละเอียดตามไฟล์แนบ


     ผู้ประสานงาน
     งานกฏหมาย
     02 420976

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.